Ingunn Leiddal Gabriela Martin Klafstad

Gabriela Martin Klafstad har over 10 års erfaring med Biodanza og er utdannet Biodanzalærer  ved Unni Heim, Norsk Biodanza Skole (Rolando Toro Systemet). 
Hun har mer enn 20 års erfaring med dans og bevegelse (expression corporal) i Buenos Aires og andre danse- og bevegelsesteknikker i USA og Europa. Kombinasjonen av Biodanza, utrykksbevegelse og selvutvikling har i mange år vært hennes viktigste verktøy for utrykke seg gjennom livet.
 

Fra 2013 har hun holdt ukentlige Biodanza begynnerklasser på Kunsthøgskolen i Oslo sammen med sin kollega Grazia Lombardi.  I tillegg til Biodanzautdannelsen har Gabriela fullført Specialization Course in the application of Biodanza for Barn & Ungdom ved Monica Turco i Oslo, samt Application of Biodanza for Eldre med Nadia Costa Robin i Bristol (UK) .

Hun har også jobbet 7 år i en tospråklig barnehage i Oslo. Gabriela er fra Argentina og har bodd i Oslo fra 2004 med sin mann og to sønner.

På DOULASKOLEN underviser Gabriela sammen med sine kollegaer Hera Baltimar og Paola Havill, som begge underviser i Biodanza i Tønsberg.