Bente Guildal

Bente Guildal har arbeidet som jordmor ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus siden 1978, og hun har undervist i akuttmedisin ved avdelingens workshop i obstetrisk akuttmedisin og ved introduksjonsdager for nyansatte.

Hun har også vært hovedansvarlig for oppfølging av foreldre som mister barn ved fødselen. Tidligere har hun arbeidet som intensivsykepleier ved akutt hjerteavdeling ved Rikshospitalet i København.

Hun er utdannet intensivsykepleier og har også tatt anestesiutdanning i København. Videre har hun jordmorutdanning fra Norge.

Bente Guildal er dansk og har selv fem barn.